Musikfrågan

100 kr

Musikfrågan innehåller ett frågesporthäfte och material för 400 kort med sånger och frågor kring vår stora, gemensamma sångskatt.

* 300 frågesportkort
* 100 sångkort

Frågesportkorten är upplagda som tipsfrågor med tre olika svarsalternativ. Frågorna är av olika karaktär; det är enkla kunskapsfrågor och korta citat från kända sånger – där ett ord är utelämnat.

Sångkorten innehåller en del av texten till en mycket känd sång.

 

Kategori: