Sång- och danslekar

50 kr

Visor till gitarr del 6 – Sång- och danslekar

I vårt “kollektiva minne” finns det många melodier och texter. Frågan är om inte de flesta sånger som vi minns är just våra sång- och danslekar? Vem av oss kan inte både sjunga och dansa Små grodorna och Prästens lilla kråka?

Häftet innehåller 46 av våra mest kända sång- och danslekar. Melodistämma och lätta ackord finns med till alla sånger.

Kategori:

Beskrivning

Sångerna:
Alla malla tjafs uti fiskarmalajka, Anders han var en hurtiger dräng, Aspelöv och lindelöv, Björnen sover, Bro bro breja, Denna ringen den ska vandra, Det brinner en eld, Domaredansen, Du tycker du är vacker, Flickorna de små, Hoppe hoppe hare, Höga berg och djupa dalar, I dalaskog, I ett hus vid skogens slut, Imse vimse spindel, Jag gick mig ut en afton, Jag satte glasögon på min näsa, Karusellen, Klara solen, Kom Julia, Kom lilla flicka, valsa me´ mej, Känner du Lotta, min vän?, Lunka på, Min hatt den har tre kanter, Morsgrisar är vi allihopa, Nu ska vi skörda linet, Och jungfrun hon går i dansen, Opp och hoppa stå ej och dra dej!, Prästens lilla kråka, Ritsch ratsch filibombombom, Räven raskar över isen, Sju vackra flickor i en ring, Skära havre, Små fåglarna i skogen, Små grodorna, Så gå vi runt om ett enerissnår, Tjuv och tjuv det ska du heta, Tre små gummor, Törnrosa, Udden står och sover, Uppå källarbacken, Vi ska ställa till en roliger dans, Vi komma ifrån Ria-ra, Vi äro musikanter, Viljen I veta, Väva vallman