Hjärtats nyckel heter sång är namnet på en av Evert Taubes vissamlingar.
Det är en mycket välfunnen titel. Få saker kan som sång och musik väcka känslor och
skapa gemenskap. Med hjälp av välbekanta sånger kan vi sprida glädje och väcka minnen.

Ofta kan vi också nå människor som det är svårt att få kontakt med på annat sätt.
Frågan är om det inte finns en reservnyckel till hjärnan också på samma nyckelknippa?

Målet är att våra produkter ska vara roliga och lätta att använda i små grupper.
Tanken är att så många som  möjligt på det här viset ska kunna få glädje av musik, frågesporter, bingon, ordflätor, och få höra sin egen favoritmusik många, många gånger.