Eterneller

Odling – Skörd – Torkning

​Eterneller är traditionsrika blommor som efter torkning behåller både form och färg. Att odla eterneller i en kruka eller odlingslåda är lätt. Det är inte svårare att odla eterneller än andra sommarblommor. Svårigheten att få vackra eterneller efter torkning ligger mer i kunskapen om att skörda blommorna i rätt tid och att torka dem på rätt sätt.

I den lilla skriften Eterneller finns det beskrivningar på olika sätt att odla eterneller, frösådd, plantering, skörd och torkning.

Här kan du beställa Eterneller – Odling, skörd, torkning:

Eterneller
50 kr inkl moms
Eterneller skickas som PDF till din e-postadress.