Gitarrhäften

Visor till gitarr är en serie musikhäften i A4-format med visor ur vår gemensamma sångskatt.  Sångerna är skrivna med melodistämma och enkla ackord. Dessutom är ackorden utskrivna i alla verser!

1. Gitarrskola 2. Jag minns den ljuva tiden 3. Skillingtrycksvisor 4. Svenska folkvisor 5. Astrids sånger
6. Sång- och danslekar 7. Carl Michael Bellman 8. Kaffetåren 9. Konsten att sjunga och spela utantill
10. Julsånger 11. Emil Norlander 12. Frid och stilla ro

Här kan du beställa alla häften i serien Visor till gitarr som PDF-filer.

Visor till gitarr 1-12
250 kr
Visor till gitarr 1-12 skickas som PDF:er till din e-postadress.